MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Kitaibel-verseny - jelentkezés, információk, szervezés

Kitaibel-verseny - jelentkezés, információk, szervezés

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny

1. körlevél
Versenykiírás

2023/2024. évi Kitaibel-verseny


A Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny továbbra is csapatverseny lesz (csapatonként max. 3 fővel), azonban egyénileg is lehet indulni, de az elvárások ugyanolyanok lesznek, mint a több fős csapatok esetében. A versenyen a hazai középiskolai és gimnáziumi tanulók, valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos évfolyamú (életkorú) tanulói vehetnek részt Felvidék, Erdély és Csángóföld, Horvátország, Kárpátalja, Muravidék és a Vajdaság területéről. A verseny továbbra is magyar nyelven kerül megrendezésre.

A tanulmányi verseny alapvető célja a természettudományos gondolkodásmód széleskörű elterjesztése, valamint a környezettudatos gondolkodás és magatartás fejlődésének elősegítése a középiskolás korosztálynál. Cél emellett az érdeklődő, tehetséges tanulók kiválasztása és természetvédelmi-ökológiai pályán történő elindulásának elősegítése.

A verseny a korábbi évhez hasonlóan 2 fordulós lesz. A versenyre a 9. és a 10., esetleg a 11. és 12. évfolyamon tanulók nevezését várjuk. A jelentkező csapatok számától és összetételétől függően, a verseny szervezői fenntartják annak lehetőségét, hogy korosztályok és/vagy iskolatípusok alapján több csoportban bonyolítsák le a versenyt.

Az első forduló online tesztből fog állni, amelyre előre kijelölt tananyagból, cikkekből, valamint Kitaibel Pál és Dr. Jane Goodall életének meghatározott részeiből kell felkészülni. A tananyaghoz kapcsolódó témakörök a következők lesznek: sejtek, szövetek, növénytan, állattan, ökológia, etológia.

A második – döntő – fordulót jelenléti formában rendezzük meg. A versenyzőknek itt is kell majd tesztet, illetve gyakorlati feladatokat megoldaniuk az előre kiadott témákból. Ezenkívül egy természetvédelmi vagy környezetvédelmi problémát kell feltárni, azzal kapcsolatban kutatást végezni, megoldási javaslatot kidolgozni és/vagy végrehajtani. A projektet a döntő előtt egy absztraktban, majd a döntő alkalmával egy 10 perces előadásban kell bemutatniuk a versenyzőknek.

A verseny törzsanyagát többek között az Állatvilág folyóiratban a tanév során megjelent biológiai, környezet- és természetvédelmi tárgyú publikációk, továbbá a program honlapján előzetesen megadott, interneten elérhető cikkek, tanulmányok képezik, kiegészítve Kitaibel Pál és Dr. Jane Goodall munkásságával, a nemzeti parkokra vonatkozó ismeretekkel, az év kiemelt élő (év fajai) és élettelen értékeivel, valamint ökológiai-környezetvédelmi témákra vonatkozó részismeretekkel. A gimnáziumi ökológiai tananyag mellett a sejtek, szövetek, növénytan, állattan, ökológia, etológia tananyag ismerete is elvárt. A versenyre való felkészüléshez bármely középiskolában használt tankönyv/tankönyvcsalád vonatkozó részei használhatóak és megfelelőek.

Anyagok a felkészüléshez
A versennyel kapcsolatos fontos időpontok:
 • 2023. október 20. Az első forduló anyagainak kijelölése az MBT honlapján
 • 2023. november 15. jelentkezési határidő
 • 2024. január 12. A verseny első fordulója (online, tesztfeladatok)
 • 2024. március 1. A döntőbe jutott csapatok jelentkezése a döntőre
 • 2024. április 10. Absztrakt leadása a döntőn bemutatandó projektről
 • 2024. április 22. Döntő (jelenléti, elméleti és/ vagy gyakorlati feladatok, projekt
 • bemutatása, helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem)

Az egyes fordulók teendői: 

1. forduló – online teszt
A teszt online formában kerül megrendezésre. A kitöltéshez szükséges linket a verseny előtt csak a regisztrált csapatok kapják meg, a megadott kapcsolattartó e-mail címére. A teszt kitöltésére megszabott időkeret áll majd rendelkezésre minden csapat számára. A felkészüléshez szükséges anyagok 2023. október 15. és 2023. december 15. között folyamatosan kerülnek fel az MBT és verseny honlapjára.

Időpont: 2024. január 12.

Jelentkezési határidő: 2023. november 15.
A jelentkezéshez szükséges link:  https://forms.gle/WRRCE8NAoGhTSXEd7
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont

Az országos döntőre továbbjutó csapatok teendői:

Jelentkezési határidő a döntőre: 2024. március 1.

A bemutatandó projekt absztrakt-ának elküldése
A projekt rövid bemutatását küldjék el pdf mentésként, maximum 1 oldal terjedelemben, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípusban, sorkizártan és 1-es sortávval. A file címe: kit_az iskola neve kis betűkkel_választott csapatnév (pl. kit_dozsa_ebihal) Egyéni jelentkezőnek is meg kell adnia csapatnevet! Az absztrakt szükséges részletei: cím, szerző(k), iskola, felkészítő tanár, probléma felvetése és bemutatása, módszerek, illetve az eredmények, valamint a tervek rövid bemutatása és összegzése, kulcsszavak.
Beküldési határidő: 2024. április 10.2. forduló (döntő) – elméleti feladatok megoldása és a projektek bemutatása
A forduló jelenléti formában kerül megrendezésre. A helyszín ebben az évben is Győr, a Széchenyi István Egyetem Campusa. A csapatoknak az elméleti feladatok helyszíni megoldása mellett a korábban absztrakt formában beküldött projektet is be kell majd mutatniuk előadás formájában (PowerPoint segítségével), amelyben a csapat minden tagjának aktívan részt kell vennie, meg kell szólalnia. Az előadásra 10 perc, a zsűri által feltett kérdések megválaszolására pedig 3 perc jut minden csapatnál.

Időpont: 2024. április 22

Az értékelés szempontjai:
A zsűri a bemutatott anyagokat az alábbi szempontok figyelembevételével értékeli:
 • témaválasztás (aktualitás, önállóság, érdekesség)
 • helyi jelentőség megvalósulása (iskola vagy lakóhely környéke)
 • személyes érintettség megjelenése
 • kifejező cím
 • tagolódás (bevezetés, problémafelvetés, hipotézis, módszerek bemutatása,
 • eredmények, összegzés-kitekintés, értékelés)
 • tartalom
 • megoldási javaslat /akció minősége és megvalósíthatósága
 • a bemutatott ppt minősége (jól látható ábrák, táblázatok)
 • elmondott szöveg minősége (érthető, kerek magyar mondatok, logikus felépítés és
 • mondanivaló)
 • időkeret betartása
 • vitakészség

Az elméleti feladatok megoldásával megszerezhető pontok száma: 40 pont
Az absztraktra adható maximális pontszám: 10 pont
A bemutatóra adható maximális pontszám: 40 pont
Az első fordulóról a pontok 10%-a kerül beszámításra: maximum 10 pont
Összesen: 100 pont


Mentor-projekt lehetőségek (erről részletesen az MBT honlapján lehet tájékozódni):
 • Jane Goodall Intézet: Roots & Shoots (Rügyek és Gyökerek)
 • Csecserits Anikó és Lengyel Attila: iNaturalist-on működő inváziós növény projekt
 • Lehetőséget tudunk biztosítani még a Vadonleső és az MRT rovarhatározási
 • csoportjaihoz.

A további szükséges részletekről a későbbiek során folyamatosan küldünk tájékoztatást. A versennyel kapcsolatos információkat a Kitaibel-verseny honlapján (http://kitaibelverseny.hu) és a Magyar Biológiai Társaság honlapján (www.mbt-biologia.hu) is megtalálhatják. A verseny e-mail címe: kitaibelverseny@mbt-biologia.hu.

Üdvözlettel 
a Szervezőbizottság
 

Ideart Az oldal 113 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég